Klimaforandringer

Et tegnet foredrag af Frits Ahlefeldt

Klimaforandringer er blandt de mest presserende udfordringer i Danmark og globalt

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt - 2020

Jeg har deltaget i arbejdet med at udvikle løsninger og visualisere både udfordringer, koncepter, ideer og især forståelser om hvad klimaforandringer er siden før år 2000.

Det er de erfaringer, udfordringer, forståelser og løsninger jeg beskriver i mine oplæg, og i en række af mine tegninger herunder:


Foredrag og tegninger om klimaforandringer

Tekst, tegninger og ideer af Frits Ahlefeldt

Illustration af monster bølge der står over mand med paraply og mobiltelefon.  Tegning af Frits Ahlefeldt, Billeder om Klimaforandringer

Undvige strategier

Vi bruger en lang række strategier for ikke at forholde os til klima-udfordringer, som ikke lige passer ind...

Den gren vi sidder på

Vores måde at bruge løs af Jordens ressourcer på og skabe klimaforandringer er blevet sammenlignet med at save den gren over vi sidder på... men vi sidder ikke på den alene

Illustration af mand med madkurv, han siger "spis lokalt" ( Eat local)  Tegning af Frits Ahlefeldt, Billeder om Klimaforandringer

Lokal mad kan hjælpe

Den mad vi spiser er en vigtig del af hvad vi kan gøre for at mindske klimaforandringer... At spise lokalt og grønt er ikke kun godt for klimaet, men også både vores helbred og vores lokale fællesskaber

Illustration - Business man som spiller "skak" med Moder Jord tegning af Frits Ahlefeldt

Business logik vs Moder Jord

Mindsets der er fokuseret på profit og vækst ser mest Jorden som en ressource, der skal vindes over... Det er en af de helt store udfordringer for arbejdet med at mindske klimaforandringer

Illustration klimaforandringer -  af to mennesker der ror hver sin vej i en kano, men er enige om at det går godt. Tegning af Frits Ahlefeldt

Ikke al enighed hjælper

Indenfor branding og greenwashing er det udbredt at snakke selv fraværende klima-indsatser og resultater op... Det handler om at overbevise hinanden og alle andre om at alt går så godt, så godt...

Illustration af et træ med en vandhane i og teksten "eco pump". Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Træer som klima-løsning

Træer er kommet mere og mere i fokus omkring at mindske klimaforandringer, da træer har en lang unikke evner, fra at kunne optage CO2 til at kunne bruges som bæredygtige byggematerialer, og kunne mindske både dramatiske temperatur udsving, oversvømmelser og tørke.

Illustration af en talerstol med en jordklode og teksten "speak up" Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Speak up er vigtigt

Arbejdet med at skabe mere bæredygtige løsninger og bedre vaner handler ikke kun om hvad vi gør, men også om hvad vi står frem som ambassadører for.

Hvis vi siger tydeligt fra og samtidigt taler klart for løsninger der er mere klimavenlige, som f.eks at styrke kollektiv transport og spise vegetarisk og reducere flyrejser, madspild og forbrug, så er vi med til at flytte balancen langt hurtigere

Illustration af mand der sidder og læser en bog om at lære at svømme,  på bunden af havet med fisk omkring sig. Tegning om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

En tidlig indsats er langt bedre...

Jo kraftigere og hurtigere klimaforandringerne udvikler sig, jo sværere bliver det både at tilpasse os og finde på måder at håndtere dem på...

Ved at forberede os og skabe løsninger nu, som kan virke på langt sigt kan vi gøre en meget stor forskel, der vil være langt vanskeligere at nå senere

Illustration af to mennesker der bygger en bro sammen. Tegninger af Frits Ahlefeldt om klimaforandringer

Brobyggere

Ved at kombinere en lang række kompetencer og flere perspektiver, kan vi skabe bedre klimaløsninger og få ny inspiration til at løse dem fra forskellige sider

Illustration af mand med hund der går langs dige, mens en kvinde plukker frugt fra frugtbuske langs. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Naturoplevelser og klimasikring kan kombineres

Ved at kombinere indsatser omkring klimasikring med stier, naturområder og endda plantning af "free food" - frugt, bær, nødder, svampe og grønt kan vi ikke alene bedre forberede os mod klimaforandringer.

Men også skabe nye værdifulde steder og styrke både fødevare-tryghed, fællesskab, trivsel, biodiversitet og sundhed.

Det vil også medvirke til at sikre værdier og bedre huspriser og økonomi i områderne

Illustration af klimamonster drage som skybrud, foran angste mennesker. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Håndtering af frygt for skybrud er vigtigt

Nogle effekter af klimaforandringer mærker vi kun gradvist, andre rammer som angstfremkaldende skybrud, stormflod og andre ekstreme vejrfænomener.

På få timer eller dage kan ekstremt vejr fjerne mange meter af kyststrækninger, oversvømme uerstattelige værdier og flå bygninger sønder og sammen

. De ekstreme vejrfænomener kræver ikke kun et fysisk beredskab, men også et psykologisk. Vi skal forstå hvordan vi bedre kan hjælpe dem som bliver traumatiseret af ekstremt vejr som storme, udbredte brænde, tørker, stormflod og oversvømmelser

Illustration af nogle som har bygget en bro og nu overvejer om de skulle have bygget en båd istedet. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Vi skal finde klimaløsninger som matcher udfordringerne

Ingen har et overblik over hvor voldsomme klimaforandringerne bliver.

Det er ekstremt komplekse systemer og alt vi ved er at vi globalt er langt over blandt andet det CO2 indhold vi har haft i de sidste mange millioner år - og det fortsat stiger kraftigt.

Så en af udfordringerne er at sigte på klimaløsninger, der er fleksible nok til at kunne håndtere udfordringer vi endnu langtfra forstår eller kender omfanget eller udviklingen af.

Illustration af en mand med bind for øjnene som leder folk med bind for øjnene. Blind leading the blind. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Blind leading the blind

En anden udfordring ved klimaforandringer er at vide hvad den rigtige sti fremad er når adskillige eksperter, firmaer og produkt-ejere peger i hver deres retning som den eneste der kan bruges.

Indenfor arbejdet med klimaforandringer er der en konstant risiko for at dyre og ikke effektive løsninger bliver iværksat, kun fordi stærke økonomiske interesser på kort sigt kan tjene penge på dem

Illustration af stor entreprenør bulldozer foran gruppe mennesker og en planlægger som spørger om dette sted er "skratch" Starting from skratch Tegning om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Bygge videre på eksisterende - Eller starte fra Skratch?

I store klima anlægs og byggeprojekter er det tit lettere for planlæggerne og entreprenørerne at rive alting ned og starte fra skratch.

Så skal de hverken forholde sig til bevaringsværdige steder, ukendte omkostninger eller eksisterende fællesskaber, traditioner eller biodiversitet.

Men tit er det netop de eksisterende fællesskaber, kulturer, steder og natur der giver den særlige sammenhængs-kraft og robusthed, der kan hjælpe disse steder til at klare sig igennem store klimaudfordringer.

Mand som står smilende ved nedløbsrør til vandtønde og lille bæk med frø. Illustration af lokal regnvandshåndtering der samtidigt hjælper biodiversitet. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

At tænke naturen og naboen ind i lokale klimatiltag

Selv i det helt små, og for den enkelte er det tit muligt at tænke klimatiltag og klimasikring ind i løsninger, som f.eks. regnvandshåndtering.

Og her giver mange bække små. helt konkret en bedre å.

Når mange gør noget i det helt nære omkring klimasikring og styrkelse af fællesskaber og natur, er det tit mere effektivt og har større effekt, end når det er op til nogle få store aktører at gøre det hele.

Når alle holder vandet tilbage lokalt og hjælper naboen, kan det store akutberedskab fokuseres der hvor alt andet fejler.

Illustration af planlæggere og borgere omkring digitale modeller for design af områder og steder. Mange lag i løsningerne. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Brug avanceret teknologi til at gennemtænke løsninger

Der er de senere år udviklet en række avancerede programmer og digitale værktøjer som kan hjælpe med at beregne på hvor godt løsninger virker. Viden om f.eks. hvilken vej vandet løber, hvor meget og hvor hurtigt ved forskellige tiltag og indgreb og hvilke eksisterende rørføringer og jordlag der kan håndtere vandet.

Vi må ikke glemme de mange ikke beregnelige og menneskelige faktorer, men kan stadigt få solid viden ud af at køre løsningsideer gennem digitale tests. Og opbygge digitale modeller for løsninger - Inden gravemaskinerne sendes ud og stier og skybruds-reservoirer m.m. anlægges.

Illustration af stort cruiseship på vej udover vandfald, mens nogle aktivister forsøger at advare. Men skibet vil ikke lade sig stoppe af lokale. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Inddrag de lokale og græsrødder

Aktivister har tit viden fra lokale steder, som kan være svære at få øje på oppe fra kommandobroen.

Samtidigt er det de lokale som kan sikre at klima-løsninger bliver ved med at fungere. At diger bliver tjekket, træer plantet for at sikre jord mod nedstyrtning og gennembrud bliver opdaget i tide.

Når lokale tager ejerskab får man langt mere robuste klimaløsninger. Ikke mindst ved oversvømmelser og stormflod kan de lokale gøre hele forskellen. De ved hvor de sårbare områder og vandfald kan opstå. Og kan advare og også sætte hurtigt ind med hjertemassage til en truet klimasikring, indtil de professionelle kan nå frem.

Tegning af vandreservoir under by som langsomt bliver tømt, mens ingen opdager det, gennem et langt rør. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Gradvise vs pludselige klima konsekvenser

Tit foregår konsekvenser af klimaforandringer i lang tid gradvist uden vi rigtigt lægger mærke til dem.

Lidt som når en hel by drikker af et sugerør, ned i vandreserver, som langsomt bliver udtømte fordi regnen falder andre steder eller vand-reserver fra f.eks gletschere eller grundvand ikke længere fylder dem op, på grund af klimaforandringer.

Når man tænder for vandhanen i de enkelte huse, er det som alt er som det plejer - indtil den dag det slet ikke er det mere...

På den måde kan gradvise klimaforandringer nærme sig grænseværdier, hvor der længe intet sker, indtil en pludselig og komplet forandring ændrer alt


Illustration af en mand som siger "de gamle dage var bedre" og en udviklingskæde til en fisk som siger "jeg vidste det" Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

De gode gamle dage og klimaforandringer

Vi har en tilbøjelighed til at se tidligere tider som mindre problematiske iforhold til klima.

Men klimaforandringer er ikke noget nyt. Både på den korte og lange bane har klimaforandringer spillet en kolosal rolle for kulturer og civilisationer op gennem tiden.

Det som er nyt er blandt andet at vi fra ca. 1700 tallet til nu er gået fra at være 750 mio mennesker på planeten til 10 gange så mange. Og med en livsstil som kræver langt mere af planeten for hver af os.

Vores fremskridt og vækst har stadigt stigende betydning for alle systemer omkring os og for hele planeten. Så vores ansvar er også blevet langt større.

Så det var nok noget mindre problematisk og mindre ansvarsfuldt liv dengang vi var fisk :-)

Illustration af en gruppe af mennesker som sidder på en kant af en afgrund. En siger at "måske er det lettere at forholde sig til udfordringerne her" Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Motivation og klimaudfordringer

Der er en kort afstand mellem hvornår vi er klar til at forholde os til klimaforandringerne og til hvor længe vi har ressourcer til at gøre en forskel.

I de områder som er ramt af hård tørke, sult, omfattende brænde eller oversvømmelser er der få som kan gøre andet end at overleve.

En af de store udfordringer med klimaforandringer er at skabe styrke og enighed nok til at tage valg der udfordrer vores komfort og vaner i tide, inden vi bliver direkte ramt af ekstremt vejr og stigende vandstande.

Vores udfordring er i høj grad at finde motivation til at mindske vores forbrug, ændre vores madvaner, bo på mindre plads og lægge om til mere bæredygtige måder at leve og gøre ting på, så vi kan flytte os væk fra kanten af de værste klimaforandringer i tide.

Illustration af Planeten Jorden på en stol foran en forretningsmand som skælder den ud for en vækstkurve som ikke længere stiger, men falder. Tegninger om klimaforandringer af Frits Ahlefeldt

Planeten og vores forståelser

Vores civilisation har i mange år arbejdet efter ressource og vækst mål, som kræver at et stadigt større resultat og udbytte bliver leveret hvert år.

Og vi har haft en solid tro på at vi nok skulle (op)finde de ekstra energi-depoter, miner, effektiviserings-strategier, tid, landområder og teknologier der skulle til for at det lykkes.

Men det har hverken gjort os gladere eller mindre ensomme. I stedet har vi fjernet os stadigt mere fra naturen og fået mere og mere travlt foran vores skærme, og vi er nu ikke kun udfordret af kommende klimaforandringer, men også af en samtidig biodiversitets og trivselskrise.

Noget som gør at flere og flere peger på at vi har brug for et helt nyt mindset. Et mindset der i langt højere grad er baseret på balance, kredsløb og cirkulær økonomi, end det er baseret på en vision om ubegrænset økonomisk vækst.