Om Frits Ahlefeldt

Frits Ahlefeldt - Om mig

Baggrund, uddannelse og erfaring som vandrer og tegner

Jeg har de sidste 20 år deltaget i mange forskellige klima-projekter fra store internationale projekter, til samarbejde med især Real Dania, Teknologisk institut, forsynings-selskaber og en lang række kommuner, inklusiv København og Aarhus, samt de fleste af regionerne, Naturstyrelsen og en lang række firmaer, tegnestuer, medier, uddannelses-steder og organisationer. Alt sammen omkring at tegne, beskrive, forstå og løse de klima-udfordringer vi står overfor.

Jeg har i meget høj grad kunne bruge min uddannelsesbaggrund fra design og arkitektur ( Kunstakademiets Arkitektskole). Og fra innovation og Journalistik ( Kandidat i Digital kommunikation - IT universitetet) til bedre at forstå, tegne og beskrive klimaforandringer og løsninger.

Og det er præcis det der har været min rolle i de over 100 klima workshops og projekter jeg har deltaget i over en længere årerække.

Det er allerede blevet til over 20 år jeg arbejdet med klimaforandringer. Med hvordan vi både forholder os til dem helt konkret. Men også til den kommunikation, og de mindsets, frygt og håb vi har omkring klimaforandringer. Lige fra havstigninger, til stormflod, til stigende grundvand, skybrud, vandløb, landbrug, byer... Og for de konsekvenser klimaforandringer har for vores trivsel, biodiversitet, fødevarer, turisme, velfærd, kyst-samfund, forbrug og økonomi.

Som en del af mit arbejde med at forstå sammenhænge mellem klima, natur og trivsel, har jeg vandret mange dele af de danske kyster .

Og jeg arbejder samtidigt på at researche og realisere muligheden for at skabe en samlet kyststi rundt om Danmark, der kan hjælpe med at styrke vores lokalsamfund og give et fællesskab omkring at sikre kysterne rundt om Danmark.

Og her i 2020 er jeg også igang med at vandre nye stier og strækninger langs kysterne.